777 720 760  |  24@anonyme.cz  |  Sukova třída 1556, Pardubice

Anonyme | SWOT analýza
anonyme, internet agency, ecommerce, marketing, akvizice, retence
3466

SWOT analýza

 

Zkratka SWOT je složená z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby). Výstupem SWOT analýzy je souhrn slabých a silných stránek, které se vztahují ke konkurenci, a externím příležitostem a hrozbám.