777 720 760  |  24@anonyme.cz  |  Sukova třída 1556, Pardubice

Anonyme | SHA1
anonyme, internet agency, ecommerce, marketing, akvizice, retence
3519

SHA1

 

SHA1 je tzv. hashovací funkce, která převede vstupní data, např. text nebo obrázky, do speciálního řetězce znaků. Tento řetězec se nazývá hash. Hash se používá k porovnání dat bez nutnosti získat data samotná. Výhodou hashe je, že originální data lze převést zpět pouze velmi složitě. Příkladem využití SHA1 je porovnání mailových databází. Firma A a firma B si chtějí porovnat e-mailové adresy svých zákazníků a vyloučit z nich ty, které mají společné. Aby si nemuseli předávat originální adresy, převedou je pomocí hashovací funkce do nic neříkajícího řetězce znaků. Následně provedou porovnání těchto zakódovaných dat, aniž by získali data zákazníků. Mezi podobné hashovací funkce patří MD5. MD5 vytváří otisk dlouhý 128 bitů, SHA1 160 bitů.