777 720 760  |  24@anonyme.cz  |  Sukova třída 1556, Pardubice

Anonyme | ASAP
anonyme, internet agency, ecommerce, marketing, akvizice, retence
3558

ASAP

 

ASAP je zkratka anglických slov As Soon As Possible. V překladu co nejdříve. Používá se jako zkratka v psaném projevu na internetu.