777 720 760  |  24@anonyme.cz  |  Sukova třída 1556, Pardubice

Anonyme | Historie reklamy v souvislostech
anonyme, internet agency, ecommerce, marketing, akvizice, retence
3062

Historie reklamy v souvislostech

 
Historie reklamy
Autor: Roman Smíšek Rubrika: Články
Historie reklamy sahá až ke zmínkám o prvních civilizacích. Reklama původně existovala zejména v ústní podobě, a to na tržištích. Obchodníci jeden přes druhého křičeli a vychvalovali své zboží. Možná i proto se této činnosti začalo říkat reklama (latinsky reklamare, křičeti).

Válka za nezávislost

Válka mezi třinácti koloniemi v Severní Americe a Královstvím Velké Británie, která probíhala v letech  1775 až 1783 a je zvaná jako Válka za nezávislost, skončila prohrou Velké Británie. Po skončení války zavládlo ve Spojených státech nadšení pramenící ze svobody. Američané začali nakupovat domácí zboží a zavrhovali zahraniční, zejména britské, zboží. Většina zboží byla domácí výroby, přičemž výměna zboží mezi regiony neexistovala.  Reklama se orientovala zejména na trh s půdou a otroky, na přepravu. Mezi nejčastější média patřily plakáty, letáky a inzerce v novinách.

Občanská válka

Dalším milníkem ve Spojených státech se stala Občanská válka (1861 – 1865). Tato válka je známá také také jako válka Severu a Jihu. Šlo o válku mezi Spojenými státy americkými (tzv. Unie) a Konfederačními státy americkými (tzv. Konfederace). Konfederace byla tvořena jedenácti jižanskými státy, které vyhlásily odtržení od Unie. Jedním z důvodů války byl spor o povolení otroctví. Válka skončila porážkou populačně i průmyslově slabší Konfederace (Jihu). Po skončení této války došlo k velikým změnám na thu:

 • Skončilo období domácí a regionální výroby.
 • Začalo období hromadné průmyslové výroby.
 • Vznikla železnice. Ta usnadnila přepravu zboží.
 • Řada mužů se nevrátila z války. Ženy nakupovaly častěji než předtím.
 • Počet obyvatel dvojnásobně vzrostl (skoro na osmdesát milionů). Vzrostla poptávka po zboží.
 • Vynálezy (šicí stroj, psací stroj, žárovka, …) změnily lidem životný styl.

Tyto změny se projevily v reklamě:

 • Naskytla se možnost zásobovat větší trh.
 • Bylo nutné zajistit, aby zákazníci výrobek chtěli. Pro tento účel musel být výrobek opatřen názvem a logem.
 • Výrobky vyžadovaly dobrý obal (do této chvíle byla většina výrobků prodávána po kouscích nebo na váhu).
 • Reklama se v této době stala prostředkem jak spotřebitelům prezentovat výjimečné vlastnosti výrobků a odlišit je obalem, názvem a logem.

Noviny, časopisy a katalogy

V tomto období došlo také ke změnám v oblasti tištěných médií. Do hry vstoupily noviny, časopisy a katalogy. Většina tiskovin obsahovala zejména romány na pokračování a neobsahovala reklamu. Prvním průkopníkem změn byl podnikatel F. G. Kinsman, který začal vydávat týdeníky a měsíčníky s reklamou. Vzniklo tak nové médium pro reklamu – časopis.

Další klíčovou postavou byl Montgomery Ward. Ten přišel s myšlenkou, že by mohl dát zákazníkům do ruky katalog nabízeného zboží. V roce 1872 proto vydal svůj první katalog.

Na konci devatenáctého století novinová reklama změnila z textové do dnešní podoby: do kombinace textu a obrazu. Distribuci tištěných médií usnadnila od roku 1890 Poštovní služba USA.

Reklamní zprostředkovatelé

Předchůdcem dnešních reklamních agentur byli tzv. reklamní zprostředkovatelé. V tomto období se trh rozrostl. Zájmem novin a časopisů bylo prodat reklamní prostor co největšímu počtu inzerentů. Začali se proto objevovat reklamní zprostředkovatelé. Ti pracovali pro tato média a dostávali za svoji práci provizi.

Postupem času se rozsah služeb reklamních zprostředkovatelů rozrostl. Reklamní zprostředkovatelé se začali ubírat směrem agentur, kterým se dnes říká full-service agentura (agentura s úplnými službami).

Konec První světové války

Po První světové válce zásahla reklamu ve Spojených státech regulace. Důvodem byly léčivé výrobky, které zaplavily trh. Nebylo možné odlišit kvalitní od nekvalitních. Reklama byla klamavá a vycházela z neověřených informací. Americká vláda proto přijala zákon, který se zabýval některými praktikami reklam.

Situace kolem klamavosti reklam znepokojovala nejen vládu, ale také některé zadavatele reklam. Jejich zásluhou byl v roce 1912 založen tzv. Betterův obchodní výbor, který je dodnes činný v oblasti samoregulace odvětví.

Další vlna regulace přišla s Velkou hospodářskou krizí. Ta pramenila se změnou výroby zejména na válečnou. Byl přijata řada zákonů, dodatků a dalších norem, které regulovaly reklamu.

Měření reklamy

S tímto obdobím je také spojován začátek v oblasti měření reklamy. Až do této chvíle řada novin neznala přesný počet prodaných výtisků. V roce 1914 byl založen Úřad pro kontrolu nákladu, aby ověřoval informace o prodaném nákladu. Velká hospodářská krize s sebou přinesla větší důraz na přesnost v odhadování velikosti publika vystaveného reklamě a efektivnější využívání prostředků vynaložených na reklamu.

Rádio

Novým médiem se stalo rádio. Představovalo nové možnosti jak oslovit větší množství publika, představit nové produkty nebo vytvářet identitu značek.

Toto médium vyžadovalo dokonalejší způsoby měření. Mezi nejvýznamnější patřily A. C. Nielsenův systém ukazatelů velkoobchodních a maloobchodních tržeb a poslechovosti rozhlasových stanic a výzkumy mínění spotřebitelů George Gallupa.

Konec druhé světové války

V období po Druhé světové válce ekonomika Spojených států a jejich spojenců rychle rostla. Spotřebitelé měli chuť nakupovat.

Televize

Novým médiem se stala televize. Televize usnadnila přístup na masové trhy, tvorbu a rozvoj značek, uvádění nových produktů na trh. Televizní reklama byla zároveň účinnější než jiné formy reklam. Využívala emocí a doporučování.

Období výzkumů a testů, reklama vědou

Kolem roku 1955 se růst ekonomiky zpomalil. Technologie se stále více standardizovaly a bylo těžké odlišit produkty od druhých. Výrobci proto začali snižovat ceny, přišli s intenzivější reklamou. V důsledku toho vzrostl tlak na pracovníky zodpovědné za reklamu, aby lépe plánovali výdaje vynaložené na reklamu. Začalo období výzkumů a testů. Reklama se stala vědou.

Vznikla řada firem, které se zabývaly měřením sledovanosti médií, tvorbou efektivních podob reklam nebo zjišťováním účinku reklam na růst tržeb. K těmto měřením přispěly nové poznatky z oblasti psychologie, ekonomie a marketingu.

Reklama začala být považována za účinnou, pokud je součástí marketingové strategie:

 • Orientace na spotřebitele.
 • Segmentace.
 • Cílení.
 • Určení pozice.

Víte, že…

Víte, že slovní spojení „historie reklamy“ hledá ve vyhledávači Google průměrně 140 lidí měsíčně? Pokud zadáte toto spojení do vyhledávače, zobrazí se vám odkaz na naše stránky na první stránce výsledků vyhledávání. Pomůžeme i vám s optimalizací stránek pro vyhledávače, tzv. SEO.

Kontaktujte nás ›
28 Úno 2014 Žádné komentáře